keskiviikko 19. huhtikuuta 2017

Täydennystä osaamismerkkihakemukseen

Huppista, jäi osio "Kuvaile blogin opetuskäyttöäsi (miten käytät opiskelijoiden ohjaamiseen, tiedottamiseen, tiedonkeruuseen ymv.)"

Tätä, enkä oikeastaan muutakaan blogia ole käyttänyt tuossa mielessä. Opiskelijoita olen ohjannut tekemään omia blogejaan, lähinnä oppimispäiväkirjatyyppisesti ja portfoliomaisesti kokoamaan oppimaansa tai esim. kuntoutumisen tukemisen kurssin kokoavana "työvihkona". Tätä siis tein muutama vuosi sitten. Nyt olen siirtynyt käyttämään opiskelijoiden kanssa OneNotea tässä mielessä.

Tutkiva oppiminen verkossa -projektin aikana käytimme opiskelijoiden kanssa blogeja juuri em. mielessä ja siihen laadin projektia varten "hyvä käytäntö" -kuvauksen: http://moodle.ekami.fi/pluginfile.php/4096/mod_resource/content/1/blogit.pdf

Opettajana kokosin opiskelijoiden blogit Google-sivustolle, yhtä hyvin olisin voinut rakentaa sen toki bloggeriinkin, ei vaan tullut tuolloin mieleen. Blogi voisi olla hyvä tiedotuskanava, oppimistehtävien jakopaikka. Jotenkin ajattelen sen enemmän palvelevan opiskelijan portfoliona, kuin varsinaisena ohjausvälineenä. Tiedotuskanavana kylläkin.

Kuvan/videon linkitys/upotus

...riittääkö aiempien postausten linkitykset/upotukset?

Upotan tähän nyt malliksi kuitenkin YouTube-videon: